thejadeorchid Archive

Him Lam Green Park thu hút giới đầu tư

Bắc Ninh đang trở thành khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng nhờ có sự xuất hiện của nhiều tập đoàn nước ngoài lớn. Vì vậy, nơi đây thu hút một lượng lớn lực lượng lao động, do …